Προσαρμοσμένη συν μέγεθος πιτζάμες για τα Χριστούγεννα καρό fleece χριστουγεννιάτικες πιτζάμες

Elevate Comfort with Custom Plus Size Pajamas for Christmas!
Βασικά χαρακτηριστικά:
Perfect Fit: Our plus size pajamas for Christmas are tailored for the perfect fit, providing ultimate comfort during the festive season.
Festive Plaid Design: Embrace the holiday spirit with our custom plaid fleece Christmas pajamas, a stylish blend of tradition and warmth.
Cozy Fabric: Crafted from high-quality fleece, our pajamas ensure a cozy and snug feel, perfect for chilly winter nights.
Stylish Details: The notch neck design and red piping on the collar, cuffs, and hem add a touch of style to your festive loungewear.
Functional Buttons: The red buttons on the pajama top’s front center not only add a pop of color but also provide easy closure for added convenience.
Practical Pockets: Enjoy functionality with pockets on both sides of the pajama top, offering a convenient space for small essentials.
Minimum Order Quantity (MOQ):
MOQ 100: Customize your festive experience with a minimum order of 100 units, ensuring a delightful holiday for everyone.
Indulge in the joy of the season with our custom-designed plus size pajamas for Christmas. Embrace the warmth, style, and festive cheer with loungewear that complements your holiday spirit.

Εξετάστε το ενδεχόμενο να συνδεθείτε με το "Γυναικεία συλλογή πιτζάμας" για περισσότερες επιλογές.

Εργοστάσιο Άμεση τιμή

Τα προϊόντα που προσφέρουμε προέρχονται απευθείας από το εργοστάσιο, αποφεύγοντας τους μεσάζοντες και επιτρέποντάς σας να εξοικονομήσετε χρήματα.

Σταθερή ποιότητα

Ελέγχουμε όλες τις διαδικασίες από το σχεδιασμό έως την κατασκευή, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας.

Έγκαιρη παράδοση

--
Ο χρόνος παραγωγής για τις προσαρμοσμένες πιτζάμες διαρκεί συνήθως περίπου 30 ημέρες.