Χονδρικό σατέν pjs γυναίκες καλοκαιρινό σορτς pj σύνολο

Elevate Your Summer Nights with Wholesale Satin PJs Women
Introducing our exquisite collection of Satin PJs Women, tailored for comfort and style during warm summer nights. With a low minimum order quantity, this Wholesale Summer Shorts PJ Set is perfect for retailers seeking a blend of sophistication and relaxation.

Βασικά χαρακτηριστικά:
Chic Design: The Notch neck, short sleeves, and shorts create a fashionable ensemble for a comfortable and breezy sleepwear experience.
Stylish Accents: Vibrant contrasting piping accents on the neckline, pockets, sleeves, and hem add a touch of elegance to the classic design.
Color Variety: Choose from a range of classic colors to suit diverse preferences and styles.
Customization Options: For orders exceeding 100 sets per color, indulge in the luxury of custom logo design, adding a personalized touch to your collection.
Embrace Comfort and Style
Our Wholesale Satin PJs for Women redefine sleepwear, offering not just comfort but a fashionable statement for those warm summer nights. The customizable logo design option ensures your collection stands out, catering to the unique tastes of your customers.

Elevate your offerings with the timeless appeal of our Summer Shorts PJ Set. Make every night a celebration of style and comfort.

Εξετάστε το ενδεχόμενο να συνδεθείτε με το "Γυναικεία συλλογή πιτζάμας" για περισσότερες επιλογές.

Εργοστάσιο Άμεση τιμή

Τα προϊόντα που προσφέρουμε προέρχονται απευθείας από το εργοστάσιο, αποφεύγοντας τους μεσάζοντες και επιτρέποντάς σας να εξοικονομήσετε χρήματα.

Σταθερή ποιότητα

Ελέγχουμε όλες τις διαδικασίες από το σχεδιασμό έως την κατασκευή, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας.

Έγκαιρη παράδοση

--
Ο χρόνος παραγωγής για τις προσαρμοσμένες πιτζάμες διαρκεί συνήθως περίπου 30 ημέρες.