Προσαρμοσμένη λευκή ρόμπα μπάνιου seersucker βαμβακερό κιμονό ρόμπα

Elevate Your Luxury Bath Experience with Custom White Bath Robes!

Indulge in opulence with our custom-designed White Bath Robes, crafted with premium seersucker cotton and featuring a kimono-style silhouette. Here’s what sets our robes apart:

Βασικά χαρακτηριστικά:

  1. Seersucker Cotton Robes: Immerse yourself in the softness of 100% cotton seersucker fabric, providing unparalleled comfort after every bath.
  2. Exquisite Detailing: The sleeves and hem of our kimono robe boast a delicate, lotus leaf-shaped edge, adding a touch of sophistication to your loungewear.
  3. Stylish Belt: The white belt complements the robe perfectly, allowing you to adjust and secure it comfortably around your waist.
  4. Επιλογές προσαρμογής: Tailor your robe to perfection! Choose from a spectrum of colors and sizes, all customizable to meet your unique preferences.
  5. Low Minimum Orders: Enjoy the flexibility of low minimum order quantities, making it easy for you to personalize your bathrobe experience.

Unwind in Style!

Transform your relaxation routine with our Custom White Bath Robes. Elevate your bath time with personalized luxury—order now to experience the epitome of comfort!

      Τα προϊόντα που προσφέρουμε προέρχονται απευθείας από το εργοστάσιο, αποφεύγοντας τους μεσάζοντες και επιτρέποντάς σας να εξοικονομήσετε χρήματα.

    Ελέγχουμε όλες τις διαδικασίες από το σχεδιασμό έως την κατασκευή, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας.

    Ο χρόνος παραγωγής για τις προσαρμοσμένες πιτζάμες διαρκεί συνήθως περίπου 30 ημέρες.