Προσαρμόσιμα σορτς και Tank Top Reloved Short Set Ladies Short pjs

Introducing our Customizable Shorts and Tank Top Reloved Short Set, a perfect choice for Ladies Short PJs that offer a harmonious blend of comfort and style. At the forefront of relaxation and customization, these “Ladies Short PJs” are designed to provide both a cozy feel and a personal touch.

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Round Neck Design: The round neckline of the tank top offers a classic and timeless look.
  • Sleeveless T-Shirt: The sleeveless T-shirt allows for easy and unrestricted movement, perfect for a peaceful night’s sleep.
  • Lace Trims: Delicate lace trims adorn the neckline, armholes, and hems, adding a touch of elegance and femininity.
  • Elastic Waistband: The elastic waistband in the shorts ensures a comfortable and secure fit.
  • Faux Button Detail: The shorts feature faux button detailing, enhancing the overall design with a touch of sophistication.
  • Solid Color & Casual Elegance: The solid color design complements the set’s casual and elegant aesthetic, making it suitable for various occasions.

But what truly sets these Ladies Short PJs apart is the customization option. Tailor the set to match your unique style and preferences. Personalize it to your liking and make it truly your own.

Adding to its appeal is the fact that this set is made from recycled fibers, reflecting our commitment to environmental sustainability. By choosing these PJs, you not only enjoy the soft and comfortable feel of the fabric but also contribute to a greener and more eco-conscious future.

Experience the perfect blend of comfort, style, and sustainability with our Customizable Shorts and Tank Top Reloved Short Set. Elevate your lounging experience and embrace the joy of personalization in your sleepwear.

Upgrade your Ladies Short PJs game with this exceptional set, tailored just for you.

Εξετάστε το ενδεχόμενο να συνδεθείτε με το "Γυναικεία συλλογή Loungewear" για περισσότερες επιλογές.

Εργοστάσιο Άμεση τιμή

Τα προϊόντα που προσφέρουμε προέρχονται απευθείας από το εργοστάσιο, αποφεύγοντας τους μεσάζοντες και επιτρέποντάς σας να εξοικονομήσετε χρήματα.

Σταθερή ποιότητα

Ελέγχουμε όλες τις διαδικασίες από το σχεδιασμό έως την κατασκευή, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας.

Έγκαιρη παράδοση

--
Ο χρόνος παραγωγής για τις προσαρμοσμένες πιτζάμες διαρκεί συνήθως περίπου 30 ημέρες.