Εξατομικευμένη ρόμπα μεταξωτή λεπτή γυναικεία πολυτελή ρόμπα

Indulge in Luxury: Personalised Dressing Gown

Elevate your loungewear experience with our Personalised Dressing Gown, the epitome of opulence and comfort. This exquisite gown is designed to envelop you in the luxury of 100% Mulberry silk.

Βασικά χαρακτηριστικά:

Silken Splendor: Crafted from Mulberry silk, this dressing gown is the pinnacle of softness and elegance. It offers the perfect balance of luxury and comfort, making every moment you wear it a special occasion.

Personalised Perfection: Make it uniquely yours with personalised embroidery. Your name, initials, or a special message can be added, creating a gown that’s truly one-of-a-kind.

Chic Design: The gown features delicate contrasting piping on the collar, cuffs, and hem, adding a touch of sophistication to your lounging experience.

Anti-Aging Properties: Silk contains 18 amino acids that contribute to maintaining skin moisture and health. Its natural anti-wrinkle and anti-aging effects promote blood circulation, delay skin aging, and leave your skin feeling supple and smooth.

Hypoallergenic: Silk is inherently hypoallergenic and gentle on the skin. It’s ideal for those with sensitive skin, ensuring a high-quality sleep experience.

Handwash Only: To preserve the silk’s delicate qualities, we recommend handwashing this gown, treating it with the care it deserves.

Indulge in the luxury of our Personalised Dressing Gown, where comfort, style, and the personal touch come together. Enhance your loungewear collection with a touch of elegance and the many benefits of Mulberry silk. It’s more than a gown; it’s an exquisite experience.

Εξετάστε το ενδεχόμενο να συνδεθείτε με το "Γυναικεία συλλογή ρόμπας" για περισσότερες επιλογές.

Εργοστάσιο Άμεση τιμή

Τα προϊόντα που προσφέρουμε προέρχονται απευθείας από το εργοστάσιο, αποφεύγοντας τους μεσάζοντες και επιτρέποντάς σας να εξοικονομήσετε χρήματα.

Σταθερή ποιότητα

Ελέγχουμε όλες τις διαδικασίες από το σχεδιασμό έως την κατασκευή, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας.

Έγκαιρη παράδοση

--
Ο χρόνος παραγωγής για τις προσαρμοσμένες πιτζάμες διαρκεί συνήθως περίπου 30 ημέρες.