Personalizované slipové šaty červené slipové šaty saténové

Introducing our Personalised Slip Dress in ravishing red satin. This dress is the epitome of elegance and luxury. Crafted from a soft and cozy silky satin material, it offers a luxurious feel against the skin.

The slip dress is a timeless and versatile piece that can be dressed up or down for any occasion. Its sleeveless design adds a touch of sophistication, while the lightweight fabric ensures maximum comfort throughout the day.

Designed to meet the demands of dealers, agents, wholesalers, and distributors in the global market, our Personalised Slip Dress is a must-have addition to your inventory. With the option to customize colors and sizes, you can cater to the unique preferences of your customers.

Whether it’s a special event or a night out, our red satin slip dress is perfect for making a statement. The well-made construction ensures durability and longevity, allowing your customers to enjoy this dress for years to come.

Elevate your customers’ wardrobe with our Personalised Slip Dress. Add it to your inquiry list and await our quotation together. Experience the perfect combination of style, comfort, and customization with our exquisite satin slip dress.

Zvažte propojení s naším "Kolekce dámských nočních košil", kde najdete další možnosti.

Přímá tovární cena

Výrobky, které nabízíme, pocházejí přímo z výroby, takže odpadá prostředník a vy můžete ušetřit.

Konzistentní kvalita

Kontrolujeme všechny procesy od návrhu až po výrobu, takže si můžeme být jisti, že všechny výrobky jsou vysoce kvalitní.

Včasné dodání

--
Doba výroby pyžama na zakázku obvykle trvá přibližně 30 dní.