Custom champagne pajamas silk women pyjama set

Champagne Pajamas: Elegance Redefined with Custom Silk Pyjama Set

Introducing our exquisite Champagne Pajamas, a perfect blend of sophistication and comfort. Ideal for a serene night’s sleep or a relaxing day, these custom silk women’s pyjamas redefine luxury. Here are the key features that make our pyjama set stand out:

Klíčové vlastnosti:

  1. Notch Neck and Long Sleeves: The pyjama top features a stylish notch neck design and long sleeves, providing a perfect balance of fashion and warmth.
  2. Five Front Buttons: Adorning the front are five delicate buttons, adding a touch of charm to the ensemble.
  3. Chest Pocket: A subtle left chest pocket enhances both aesthetics and functionality.
  4. Piping Detail: Elegant piping is meticulously crafted along the neckline, pocket, sleeves, and pant cuffs, elevating the overall design.
  5. Pajama Pants with Pockets: The straight-cut pajama pants boast pockets on both sides, combining style with practicality.
  6. Low Minimum Order Quantity: Experience luxury without breaking the bank. Our Champagne Pajamas offer a low starting order quantity, making them accessible for all.

Elevate your sleepwear collection with our Custom Champagne Pajamas Silk Women Pyjama Set. Indulge in the silky embrace of customized luxury.

Zvažte propojení s naším "Kolekce dámských pyžam", kde najdete další možnosti.

      Výrobky, které nabízíme, pocházejí přímo z výroby, takže odpadá prostředník a vy můžete ušetřit.

    Kontrolujeme všechny procesy od návrhu až po výrobu, takže si můžeme být jisti, že všechny výrobky jsou vysoce kvalitní.

    Doba výroby pyžam na zakázku trvá obvykle přibližně 30 dní.